Billie Jean och Karina

Till årets klubbmästare i nybörjarklass lydnad.

/ Annicka och mamma Bianca

Annonser